Preinscripció 2020-2021

Per poder consultar l'oferta de places aneu al següent enllaç:

http://mapaescolar.gencat.cat/

33.386 Número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat a l'educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria

Per realitzar la matricula s'enviarà un correu electrònic a les famílies admeses amb les indicacions per realitzar la matrícula. 

Si és necessari, cita prèvia per poder fer la matrícula de manera presencial aneu al següent enllaç: 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_Oblig,08029374

Dates de matricula presencial: 13 i 14 de juliol.

 

PROCEDIMENT DE RECLAMACIONS

- Període de reclamacions: 8, 9 i 10 de juliol

Qui pot presentar la reclamació:

- Demandants de plaça per P3 i 1r d’ESO si se’ls hi ha assignat plaça d’ofici

- Famílies que no tenen plaça escolar assignada a la ciutat

El full de reclamació s’ha d’omplir:

- Via telemàtica: S’ha d’intentar que les famílies facin el tràmit electrònicament a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, ajudant-les a fer-ho allà mateix o ensenyant com ho poden realitzar en el següent enllaç

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7950 Per fer aquest tràmit no és necessària la signatura electrònica, es un simple formulari a omplir per tal de fer el tràmit el més fàcil possible a les famílies.

- Amb l'assistència de l’OME. Es donarà l'opció a les famílies a demanar cita prèvia a través del web https://citaprevia.terrassa.cat/ , una vegada hagin demanat la cita des de la Oficina ens posarem en contacte amb elles per valorar la necessitat, si cal donar cita presencial, si es pot fer en videotrucada o si, a través de l'assessorament telefònic, es pot ajudar a omplir el formulari on-line.