Contactes

C/ Sant Marian 46 - C/ Sant Marian 31-51 08221 Terrassa

tel - 93 736 29 39

fax- 93 736 29 29

Correu electrònic:ceip-bisbat-egara@xtec.cat

contactes