Contactes

C/ Sant Marian 46 - C/ Sant Marian 31-51 08221 Terrassa

tel - 93 736 29 39

Correu electrònic: ceip-bisbat-egara@xtec.cat

contactes