Consell Escolar

Membres del Consell Escolar

- Presidenta: Marta Suana Rovira

- Cap d'estudis: Marta Fernandez Sallés

- Secretària: Josefa Alcalde Sánchez

- Representant de l'Ajuntament: Manuel Giménez Guàrdia

- Representant del professorat: Albert Pons Vilà

- Representant del professorat: Mercè Fernández Zamora

- Representant del professorat: Mar Valverde Sancho

- Representant del professorat: Rosa Mª Martínez Carretero

- Representant del professorat: Yolanda Morales Gallardo

- Representant del professorat: Carme Freire Gutiérrez

- Representant de pares i mares: Anna Villena Soler

- Representant de pares i mares: Imma Ferrer Oliver

- Representant de pares i mares: Marina hoyos Marín

- Representant de pares i mares: Vivan Oliver Cuenca

- Representant de pares i mares: Xavier Carreras Díaz

- Representant del'AMPA: Anna Requena Fuster

- Representant del PAS: Sandra Castillo Martín