Consell Escolar

Membres del Consell Escolar

- Presidenta: Marta Suana Rovira - Cap d'estudis: Marta Fernandez Sallés - Secretària: Josefa Alcalde Sánchez - Representant de l'Ajuntament: Manuel Giménez Guàrdia - Representant del professorat: Albert Pons Vilà - Representant del professorat: Mercè Fernández Zamora - Representant del professorat: Mar Valverde Sancho - Representant del professorat: Rosa Mª Martínez Carretero - Representant del professorat: Yolanda Morales Gallardo - Representant del professorat: Carme Freire Gutiérrez - Representant de pares i mares: Anna Villena Soler - Representant de pares i mares: Imma Ferrer Oliver - Representant de pares i mares: Marina hoyos Marín - Representant de pares i mares: Vivan Oliver Cuenca - Representant de pares i mares: Xavier Carreras Díaz - Representant del'AMPA: Anna Requena Fuster - Representant del PAS: Sandra Castillo Martín