Consell Escolar

Membres del Consell Escolar

- Presidenta: Marta Suana Rovira
- Cap d'estudis: Marta Fernandez Sallés
- Secretària: Josefa Alcalde Sánchez
- Representant de l'Ajuntament: Alfredo Vega
- Representant del professorat: Albert Pons Vilà
- Representant del professorat: Anna Joana Bardolet Cardús
- Representant del professorat:Anna Torres Biosca
- Representant del professorat: Rosa Mª Martínez Carretero
- Representant del professorat: Pilar Xapellí Belbel
- Representant del professorat: Carme Freire Gutiérrez
- Representant de pares i mares: Anna Villena Soler
- Representant de pares i mares: Imma Ferrer Oliver
- Representant de pares i mares: Elisabet Molina López
- Representant de pares i mares: Marta Beltran Pallarés
- Representant de pares i mares: Ana Maria Morales Ramos
- Representant del'AMPA: Eulàlia Figueras Tortras
- Representant del PAS: Sandra Castillo Martín